Formålet til NWPC bygger på positivt hundehold, hvor det legges vekt på samspill mellom hund og hundeier.
Weight pull som en treningsform bygger på tillit mellom hund og handler. Det er en teamsport mellom hund og handler hvor mestring i form av vekttrekking gir grunnlag for ikke bare fysisk, men også psykisk trening. Weight pull er en sport med skånsomme bevegelser under rolige og kontrollerte former, noe som gjør at sporten egner seg for alle typer hunder i alle størrelser. Ved å kombinere det fysiske arbeide som hunden utøver ved trening med det psykiske aspektet av sporten, vil en oppleve at hunden yter seg både mentalt og kroppsmessig, noe som både gir økt selvtillit og i det lange løp økt muskelmasse som gjør at hunden er mer rustet mot både skader og sykdom.
 
NWPC har avholdt EWPL sanksjonert weight pull konkurranser i Norge siden 2010. Denne sanksjonerte konkurransen har et strengt regelverk for hvordan den skal foregå på en korrekt måte, og om NWPC som arrangør ikke imøtekommer dette reglementet, bli konkurransen i sin helhet underkjent av EWPL. 
 
 
Konkurranseformen for weight pull er en banesport hvor hunden skal trekke en vogn, med positiv oppmuntring fra handler, over en avstand på 5 meter fra start til mål. Den hunden som drar det tyngste lasset i forhold til sin egen kroppsvekt vinner sin vektklasse. Trekket skal hunden utføre av egen fri vilje, uten annet enn positiv verbal oppmuntring for handler. Dette bygger på samspillet, tillit og den opparbeidede lydighetstrengningen ekvipasjen har tilegnet seg ved å utøve sporten riktig og kontrollert. Før konkurransestart vurderer en utdannet autorisert veterinær, hundene fysisk for å se at de er i helsemessig god tilstand til å konkurrere. Veterinæren har rett til å stoppe en ekvipasje om veterinærkontrollen viser at hunden ikke er egnet til å konkurrere, om skade kan forebygges eller har oppstått. Viser noen av hundene ukontrollert aggresjon mot personalet/dommer/veterinær eller andre hunder på konkurranseområdet blir de utvist fra konkurransen.  Eieren må også i forkant av konkurransestart skrive en erklæring som bekrefter at hunden er frisk, og ikke har hatt skader i kort tid innen konkurransen, at hunden ikke går på smertestillende eller har mottatt noe form for doping. Om noen av disse tingene blir bevist løyet om, vil eieren bli utestengt fra alle EWPL-konkurranser for livstid. 
 
Når konkurransen begynner, samler man alle de hundene i den vektklassen som skal konkurrere i ett oppholdsområde. Dette betyr i praksis at hunden bør være sosialisert, og kunne fungere sammen med andre hunder på et begrenset område. En og en hund kobles på vognen som veier mellom 100-150 kg + vekter som utgjør den startvekten man ønsker å gå inn på. Desto lengre inn i en konkurranse man kommer jo tyngre blir det. Når alle hundene i klassen har gjort seg ferdige, man kan selv velge når man vil gi seg om ikke hunden alt har gitt seg, utnevnes vinneren.
 
Kontaktpersoner NWPC Trøndelag: 
Rune Loholt - 913 19 820
Christian Haugen - 453 98 092